Aylık Arşiv Temmuz 2008

Tübitak UEKAE tarafından yayınlanan Kablosuz Yerel Alan Ağı Güvenliği Kılavuzu

“UEKAE BGT-6001 Kablosuz Yerel Alan Ağı Güvenliği Kılavuzu kablosuz ağ kurulumunda, yönetilmesinde ve kullanımın denetlenmesinde uyulması gerekli esasları belirlemektir. Esaslar belirlenirken, kablosuz ağ kullanımı durumunda karşılaşılabilecek tehditler incelenmiş, ilgili riskleri düşürecek, standartlaşmış, yaygın olarak kullanılan …