KodlamaArşiv

Bu dersin adı zaten kodlama!

Son zamanların özellikle son bir yılın moda konularından birisi de kodlama dersi. Fısıltılar, haberler, yetkililerin açıklamaları, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin meraklı bekleyişi, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sosyal medya üzerinden gündem oluşturma çalışmaları… Ortak nokta aynı; kodlama …