Personel devam kontrol ve kartlı geçiş sistemleri yaygınlaşıyor

Personelin iş yerine giriş çıkışları ve çalışma kontrolü, firmaların işyeri verimliliğini arttırma konusunda üzerinde önemle durduğu konular. Personelin işe geliş gidiş vakitleri, işyerindeki çalışma devamlılığı ya da mesaisini nasıl değerlendirdiği ölçülebilir olmasına rağmen, takibi ve tespitini yapmak bazen güçleşmekte.

Personel devam kontrol ve geçiş sistemleri (PDKS) bu konuda firmalara teknolojik bir kolaylık sağlamakta. Kartlı geçiş sistemi de diyebileceğimiz bu takip sistemiyle, personele ait kimlik bilgilerini içeren manyetik kartlar, giriş-çıkış bilgilerini ana bilgisayara aktaran elektronik veri okuyucu PDKS cihazlarına girilerek personelin mesai süreleri tespit edilmekte ve gerektiğinde raporlanabilmekte. Bu sistem sadece personel giriş-çıkışlarını takip etmekle kalmaz, devam kontrol sistemleriyle de mesai içinde geçen zamanın verimli değerlendirilip değerlendirilmediği ile ilgili veri takibini de olanaklı hale getirir. Örneğin yemekhanede yemek yeme zamanı, dinlenme ve ihtiyaç zamanları için belli kapılardan geçiş tespiti vs. gibi firma içi mesai kontrolü ve ölçümü yapılabilmektedir.

PDKS sistemi aracılığıyla gelen bilgiler, çalışma ve ücretlendirme belgeleri ya da bordrolara esas olacak gerekli verileri sağlamakta, ayrıca ayrıntılı bir puantaj, fazla mesai, geç giriş erken çıkış, izinler vs gibi mesai verimliliğini ölçen raporlar da sunabilmektedir.

Her firmanın kendi iş yapısı ya da iş akışına bağlı olarak farklı farklı PDKS yazılım paketleri ile işe uygun esnek bir denetim sistemi oluşturulabilmektedir. İşyeri verimliliği açısından çok büyük yararlar sağlayan bu sistemler, hem kolay kullanımları, insan hatasını sıfıra indiren dijital güvenliği hem de her türlü vardiyalı ya da vardiyasız çalışma biçimlerine uyarlanma esnekliğiyle, gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve kullanım oranı artmakta.

Kaynak:

http://www.kobitek.com/trends.php?id=10

Bir yorum yaz