Tübitak UEKAE tarafından yayınlanan Kablosuz Yerel Alan Ağı Güvenliği Kılavuzu

“UEKAE BGT-6001 Kablosuz Yerel Alan Ağı Güvenliği Kılavuzu kablosuz ağ kurulumunda, yönetilmesinde ve kullanımın denetlenmesinde uyulması gerekli esasları belirlemektir. Esaslar belirlenirken, kablosuz ağ kullanımı durumunda karşılaşılabilecek tehditler incelenmiş, ilgili riskleri düşürecek, standartlaşmış, yaygın olarak kullanılan güvenlik çözümleri araştırılmış ve esas olarak belirlenmiştir. Üçüncü parti çözümler, donanım bağımlılıkları ve belli bir ulusal veya uluslararası standarda dayanılarak geliştirilmemiş olmaları sebepleri ile kapsam dışı tutulmuşlardır.”

Bu dokümanda kablosuz yerel alan ağı (802.11b/g) kullanımı durumunda uyulması gereken güvenlik esasları anlatılıyor.

UEKAE BGT-6001 Kablosuz Yerel Alan Ağı Güvenliği Kılavuzu dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.bilgiguvenligi.gov.tr/

Bir yorum yaz