Windows Server 2008’ye Geçiş için En Önemli 11 Neden

Windows Server 2008’ye Geçiş için En Önemli 11 Neden

Yerleşik Web ve sanallaştırma teknolojileri ile Microsoft® Windows Server® 2008, işletmelerin Altyapılarının güvenlik ve esnekliğini arttırmalarını sağlar. Yeni sanallaştırma araçları, Web kaynakları ve güvenlik geliştirmeleri zamandan tasarruf etmeye, maliyetleri düşürmeye yardımcı olmanın yanında, dinamik ve iyileştirilmiş veri merkezi için de bir platform sunar. Internet Information Services (IIS) 7 ve Server Manager gibi güçlü yeni araçlar, sunucular üzerinde daha fazla denetim sağlayarak, Web, yapılandırma ve yönetim görevlerini daha kolaylaştırır. Network Access Protection ve Read-Only Domain Controller gibi güvenlik ve güvenilirlik geliştirmeleri, işletim sisteminin yapısını sağlamlaştırır ve üzerine işletmenin temellerinin atılacağı sağlam bir zemini garantilemek üzere sunucu ortamını koruma altına alır.

#1 Sunucu Birleştirme ve Kaynak Optimizasyonu — Hyper-V

Sunucuların çoğu, işlem güçlerinin ortalama %80-90 kadarını kullanarak, kapasitelerinin oldukça altında çalışmaktadırlar. Windows Server 2008 sanallaştırma çözümü Hyper-V ile, tek bir fiziksel sunucu, birden fazla İş Alanı sunucusunun iş yükünü barındırabilmektedir. Hyper-V işletmelerin donanım kaynaklarından mümkün olan en yüksek oranda faydalanılmasına yardımcı olur ve BT ihtiyaçlarına uyum göstermek için gerekli çevikliği sağlar. Yeni yönetim araçları yazılım geliştirme süreçlerini sadeleştirmenin yanında, BT departmanlarının ağ üzerinde, fiziksel sunucuları yönetmek için kullandıkları araçlarla sanal sunucuları da yönetmelerine olanak tanır.

#2 Dışarıdan Kullanıcılar için Esnek Uygulama Erişimi – TS RemoteApp

Windows Server 2008, kullanıcıların bir Terminal Services oturumunda, masaüstü bilgisayar yerine, bağımsız uygulamalara erişim sağlamalarına olanak tanıyan Terminal Services RemoteApp gibi çözümlerle, Terminal Services için geliştirilmiş yenilikler sunar. Bu uygulamaların işletimi ana bilgisayar üzerinde yapılır ve sadece uygulama pencereleri kullanıcıya gönderilir; bu şekilde istemci tarafında daha az kaynağa ihtiyaç duyulur ve yönetim ile dağıtım bedelleri de düşürülür.

#3 Modüler, Minimum Kurulum — Server Core

Birçok ağ sunucusu ağ içerisinde özel atanmış olup, önemli görevler yürütmektedir. Yeni Server Core kurulum seçeneği, belirli sunucu görevlerinin işletimini yapmak için küçük bir ortam oluşturulmasını sağlar. Bu, BT departmanına mevcut donanımdan daha iyi faydalanma olanağı tanıyarak, güvenilirliğin ve verimliliğin geliştirilmesine yardımcı olur. Bu aynı zamanda, ihtiyaç duyulmayan dosyaları ve işlevselliği azaltarak süregelen yönetim ve yama gereksinimlerini de sadeleştiriyor. Belirli ağ altyapısı görevlerini yürüten ağ sunucuları için, yeni Server Core kurulum seçeneği yüksek derecede güvenilir ve etkin bir platform sunar. Server Core yüklerinin, temel altyapı görevlerinin işletimini yapmak için gerekli en düşük işletim sistemi bileşenlerini yüklemesinden ötürü, yama gereksinimleri de azalır. Bu şekilde temel ağ altyapısı görevleri için daha yüksek güvenilirlik ve güvenlik sağlanır.

#4 Zengin İçerik ve Uygulamalar Sunma — IIS 7.0

Web, içerik olarak zenginleşip, iş uygulamalarının temini konusunda giderek daha uygun bir platform haline geldikçe, Web sunucusu da birçok ağın merkezine yerleşmektedir. IIS7 veri akışı ortamı ile Active Server Pages ve PHP içerisindeki Web uygulamaları da dahil olmak üzere, günümüzün zahmetli içerikleri için çözümler sunar. Yönetimi daha kolay hale getiren güncelleştirilmiş arabirim ile, IIS7’nin yeni modüler tasarımı, yöneticilerin sadece ihtiyaç duyulan bileşenlerin kurulumunu yaparak Web sunucusunun saldırı yüzeyini en alt seviyeye indirmelerini sağlar.

#5 Gelişmiş Ağ Performansı ve Kontrolü — Yeni TCP/IP Yığını

Bant aralığının etkin şekilde kullanımının, kurumun merkezi sunucuları için WAN bağlantılarına dayalı dış konumlarda çalışan kullanıcıların verimliliği üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır. Windows Server 2008 içerisinde yeniden tasarlanmış “yeni nesil” TCP/IP, bir uzak konum senaryosunda daha geniş oranda geliştirilmiş performans sağlar; bu da hızlı iş/zaman oranı ve ağ trafiğinin daha etkili yönlendirilmesini sunar. Windows Server 2008 ve Windows Vista® kombinasyonunun bir şube ofis senaryosunda kullanımı WAN bağlantısı üzerinden iş/zaman oranında üç kata kadar varan bir artış sağlayabilir.

#6 Sağlıksız Aygıtların Ağa Bağlanmasını Engelleme — NAP

Bir kurum ağına bağlanmak zorunda olan iş ortakları ve mobil kullanıcı sayılarının giderek artması, bir ağı dış tehditlere karşı koruma konusunun önemini ve güçlüğünü artırmaktadır. Windows Server 2008 içerisindeki Network Access Protection (NAP), uyumlu olmayan bilgisayarların kurum ağına erişim sağlamalarını engellemeye yardımcı olmaktadır. NAP, bağlanmakta olan bilgisayarların sağlık durumlarını teyit edebilir ve kurumun güvenlik standartlarına uyumluluğunu sağlayabilir.

#7 Zahmetli İş Yükleri için İş Sürekliliğini Destekleme – Yüksek Erişilebilirlik

Özellikleri Windows Server 2008, çoğu zahmetli işletme çözümü için gelişmiş ölçeklendirilebilirlik sunar ve işletmelerin yüksek erişilebilirlik özellikleri ile planlanmamış aksama süresi içerisinde işler halde tutulmasına yardımcı olur. Yük devretme kümelerine destek, Network Load Balancing, dinamik donanım bölümleme, sağlam depolama seçenekleri ve gelişmiş aygıt denetim mimarisi ile Windows Server 2008, tek hata noktası sorunlarına karşı koruma sağlar. Sadeleştirilmiş dağıtım ve yönetim, her boyutta kurumun erişilebilirlik ve güvenilirliği geliştirmek üzere bu özelliklerden faydalanmalarını sağlamaktadır.

#8 Güvenli Birlikte Çalışma Sağlama — Active Directory Federated Rights

Management Şirketlerin, ellerinde bulunan bilgiler üzerindeki kontrollerini kaybetmeden, bu bilgileri iş ortakları ve müşterileri ile paylaşmaları gereklidir. Rights Management Services, bu dökümanların gerek içeriden gerek dışarıdan, kimler tarafından görüntülenebileceği, basılabileceği, hatta kimlerin iletme ya da silme hakkına sahip olup olmadığı denetleyebilmelerini sağlar.

#9 Heterojen Ortamlara Bağlantı Kurma

Windows Server 2008, çoklu kullanıcı UNIX ortamı olan ve 300’ün üzerinde araç ve kabuk komutlarına destek veren Subsystem for UNIX-based Applications (SUA) içerir. Kullanıcılardan biri değiştirildiğinde, kullanıcı kimliklerini otomatik olarak eşleyerek, Windows alanları ve UNIX sistemleri için bir adet kullanıcı adı ve şifresini muhafaza edebilirler. SUA, yerel UNIX performansını mümkün kılarak ve UNIX uygulamalarının Windows API’larını ve bileşenlerini yükseltmelerini sağlayarak, herhangi bir emülasyona gereksinim duymadan Windows tabanlı sunucular üzerinde çalışmaktadır.

#10 Uzak Alanlar için Üst Seviyede Hizmet ve Destek

Şube ofisleri gibi uzak konumlar, bir BT problemi haline gelebilir. Genellikle yerel bir BT personeli bulunmaz, bu da yazılımların dağıtımını ve güncelleştirilmesini oldukça pahalı ve zaman alan bir hale getirir. Uzak bir alanda güvenlik ve IP standartlarını uygulatmak oldukça zor olabilir. Windows Server 2008, yöneticilerin uzaktan yönetim kullanarak, birçok sorunu düzeltmesine izin verip, neredeyse fiziksel olarak yerinde konumlanmış kadar iyi bir uzaktan yönetimi mümkün kılmaktadır. Yeni Read-Only Domain Controller, uzak altyapı içerisinde Active Domain yönetimi sağlamak için daha güvenli bir yol sunmaktadır.

#11 Uygulama, Yönetim ve Otomasyonu Kolaylaştırma—Server Manager ve PowerShell

Server Manager Console, sunucu durumunu görüntüleyerek; sunucu görev konfigürasyonu ile problemleri belirleyerek; sunucu üzerinde kurulumu yapılmış bütün görevleri yöneterek, bir sunucunun konfigürasyon ve sistem bilgilerinin yönetimini yapacak tek bir birleşik uçbirim sunar. Service Modeling Language (SML) platformu üzerine kurulmuş olan Server Manager, birden fazla arabirim ve araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmaksızın, yöneticilerin görevlerini çok daha az tıklama ile tamamlamalarına olanak tanır. Server Manager aynı zamanda, otomasyon için komut satırı kabuğu ve kod yazma dili PoweShell ile de doğrudan aynı arabirimi paylaşır. Server Manager’ın arabirimde kullanılabilen bütün özellikleri PoweShell kodlarında da kullanılabilir. Arabirim bunun yanında yöneticilere her bir düğmenin ve kontrolün arkasında tam olarak hangi komutların olduğunu göstererek ve yöneticilerin UI içerisinde eylemlerin kaydını tutmalarına ve bu eylemlerden çıkan komutları kaydetmelerine izin vererek, bu kodların yazılmasına da yardımcı olur.

Kaynak:

http://www.microsoft.com.tr/windowsserver2008/11neden.pdf

Bir yorum yaz